Ponuka nehnuteľností a pozemkov spoločnosti

LEO GROUP COMPANY s.r.o.

LOKALIZÁCIA

   Nehnuteľnosti a pozemky spoločnosti LEO GROUP COMPANY s.r.o. sa nachádzajú v Trenčianskom kraji, okres Nové Mesto nad Váhom, v obci Trenčianske Bohuslavice, katastrálne územie Trenčianske Bohuslavice a Beckov.

Areál našej spoločnosti tvorí samostatnú priemyselnú zónu obce Trenčianske Bohuslavice.

 

INFAŠTRUKTÚRA

V areály sa nachádza :

  • vodovodná prípojka

  • studňa - úžitková voda

  • kanalizácia

  • ČOV

  • elektrická prípojka v 1.trafo kapacita 1,26 MW

  • plynová prípojka

  • optický kábel

 

Ďalej : skládka/spracovanie odpadu 5 km od areálu, pričom naša spoločnosť zabezpečuje nájomcom odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, prístupová cesta 1.tredy je vzdialená 0,1 km od areálu, železnica - medzinárodná 0,3km od areálu, letisko - medzinárodné 25km od areálu, diaľnica 5km od areálu a riečna doprava 100km od areálu.

 

Naša spoločnosť taktiež ponúka pozemky rôznych typov a veľkostí, ktoré sú vybavené prístupovou komunikáciu s osvetlením a prípojkami na inžinierske siete.

 

Jedná sa o:

Parcela č. 1043/2 výmera pozemku 7 045 m2

Parcela č. 1043/11 výmera pozemku 35 160 m2

Parcela č. 2040/1 výmera pozemku 28 563 m2

Parcela č. 2040/8,9 výmera pozemku 1 865 m2

Parcela č. 2132/5 výmera pozemku 1 175 m2

Parcela č. 2132/6 výmera pozemku 23 448 m2

Parcela č. 2132/8 výmera pozemku 185 m2

Parcela č. 2132/9 výmera pozemku 5 903 m2

Parcela č. 5120/1 výmera pozemku 5 835 m2

Parcela č. 5120/5 výmera pozemku 1 531 m2

Parcela č. 1048/9 výmera pozemku 8 853 m2

 

Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)